O nama


    JU Centar za kulturu Kolašin

JU Centar za kulturu Kolašin je samostalna institucija kulture, osnovni nosilac kulturnog života u Kolašinu. Osnivač Ustanove je lokalna samouprava, odnosno Skupština opštine Kolašin.

JU Centar za kulturu je organizator mnogih programa i sadržaja koji razvijaju i njeguju kreativnost, umjetnički senzibilitet i duh lokalne zajednice i okruženja u kome živimo. Vodeći računa o potrebama sredine, realizuje različite sadržaje: koncerte, projekcije filmova, redovne godišnje manifestacije, pozorišne predstave, promocije knjiga, večeri poezije, izložbe slika, radionice, kolonije, festivale, tribune, realizuje kulturne i edukativne projekte NVO, uzima učešće i u tehničkoj realizaciji predškolskih i školskih programa kao i mnoge druge programe kojima se doprinosi afirmaciji grada Kolašina i države Crne Gore.

U njenom sastavu kao posebne organizacione jedinice djeluju:

       Zavičajni muzej sa Galerijom zavičajnog muzeja

  Zavičajni muzej u Kolašinu osnovan je 1981. godine. Smješten je u zgradi koju je 1903. godine podigao Pavle Milisavljev Vujisić , oblasni upravitelj. Zgrada Muzeja je kulturno dobro od lokalnog značaja. U njoj je bilo načelstvo, uprava okruga i uprava sreza kolašinskog. U toku Drugog svjetskog rata u njoj se nalazio dio Četničkog zatvora. Svoj značaj tokom niza godina pored toga što se nalazi na Donjem gradskom trgu-mjestu javnog okupljanja, zgrada se isticala i reprezentativnim arhitektonskim rješenjem, sa autohtonim konstruktivnim i dekorativnim elementima.

  Fond istorijske zbirke i stalnu postavku Istorije plemena Morače i Rovaca u XIX i u prvoj polovini XX vijeka i stalnu postavku Kolašin u NOR i socijalističkoj revoluciji; Fond i stalnu postavku etnografske zbirke; Fond i povremene izložbe u Galeriji muzeja zbirke slika - Slikari i donatori, Legat Likovne kolonije „Grad na Tari“ i Legat akademskog slikara Uroša Toškovića.

  Zavičajni muzej se bavi evidencijom i zaštitom nepokretnih kulturnih dobra sa teritorije opštine Kolašin. Vodi dokumentaciju o njihovoj zaštiti i daje stručno mišljenje.

  Radnik muzeja u cilju unapređenja muzejske djelatnosti učestvuje na naučnim skupovima Etnografskog odbora CANU, sarađuje sa medijima, daje informacije o radu muzeja lokalnoj upravi Kolašina, sarađuje sa Turističkom organizacijom grada, sa Osnovnom školom u cilju edukacije učenika i održavanja nastave iz oblasti kulture stanovanja i življenja istorije naroda kolašinskog kraja.

  Zavičajni muzej posjeduje stručnu biblioteku , koja se sastoji iz knjiga, časopisa i publikacija koje su pisali naučni radnici, publicisti i novinari o Kolašinu iz oblasti: istorije, arheologije, muzeologije, arhitekture i urbanizma, ekologije, psihologije, pedagogije. Biblioteka zadrži i Kataloge izložbi koje je organizovao Zavičajni muzej i foto dokumentaciju koja se odnosi na otvaranje izložbi u Galeriji muzeja.

  Radno vrijeme Muzeja za posjetu je radnim danima od 8.00 do 15.00 časova i neradnim danima kada se najavi posjeta. Cijena dvojezične ulaznice Zavičajnog muzeja je 1 euro.

       Radnik Zavičajnog muzeja je diplomirani istoričar umjetnosti Draginja Kujović sa stručnim zvanjem muzejski savjetnik.

       Telefon: +382 (0)20 864 344

       Narodna biblioteka „ Ljubo Anđelić“

       Izgradnjom Doma kulture 1953. godine formirana je prva biblioteka u Kolašinu koja je radila okviru Narodnog univerziteta. Danas ona radi u sastavu JU Centar za kulturu i nosi ime borca, književnika i publiciste Ljuba Anđelića .

  Biblioteka raspolaže sa četiri prostorije ukupne površine 94 m2 u okviru kog je smještena i čitaonica sa 28 čitalačkih mjesta .

  Narodna biblioteka “Ljubo Anđelić” svojim korisnicima nudi preko 18.000 knjiga za djecu i odrasle i naslove iz svih oblasti ljudskih znanja i umjetnosti. Knjige su raspoređene po Međunarodnom klasifikacionom sistemu UDK (univerzalna decimalna klasifikacija) .

  Biblioteka “Ljubo Anđelić” obavlja sledeće poslove: popunjavanje bibliotečkog fonda odgovarajućom bibliotečkom građom u skladu sa potrebama korisnika, zaštita bibliotečke građe, stručna obrada, prezentacija, pruža stručnu pomoć u odabiru literature, prikuplja, obrađuje i čuva zavičajnu građu, aktivno učestvuje u organizaciji promocija knjiga, promociji djela zavičajnih pisaca i književnih večeri.

  Biblioteka redovno dobija dnevne novine: Pobjeda, Dan, Vijesti, Večernje novosti i Dnevne novine koje se obezbeđuju sredstvima Javne ustanove i koje su svakog dana, u prostorijama čitaonice, dostupne za korišćenje građanima Kolašina.

  Korak naprijed u unapređenju bibliotečke djelatnosti i poboljšanju kvaliteta usluga korisnicima bilo je učlanjenje Biblioteke u bibliotečko-informacioni sistem COBISS Crne Gore.

  Zavičajna bibliotečka zbirka je poseban fond Narodne biblioteke “Ljubo Anđelić”. Zbirci pripadaju djela autora rođenih na teritoriji opštine Kolašin kao i bibliotečka građa koja se svojom sadržinom odnosi na teritoriju opštine Kolašin. S obzirom da su zavičajne zbirke jedan od najznačajnijih segmenata nacionalne kulturne baštine, JU Centar za kulturu Kolašin i Narodna biblioteka aktivno rade na predstavljanju zavičajnih tema, pisaca i ličnosti.

  Povodom obiljezavanja Svjetskog dana knjige Biblioteka uz podršku izdavačke kuće „Narodna knjiga“ i Opštine Kolašin poslednjih godina organizuje Sajam knjiga u Kolašinu.

  Radno vrijeme Biblioteke je radnim danima od 08.00 do 15.00 časova.

       E-mail: bibliotekakolasin@gmail.com

       KUD „Mijat Mašković“

       Kulturno umjetničko društvo „Mijat Mašković“ osnovano je 1943. godine na zasijedanju ZAVNO u Kolašinu kao umjetnička grupa zadužena za održavanje morala borcima. Od tada, pa sve do danas, društvo radi bez prestanka i najbrojnija je institucija u gradu.

  Godine 2016. Rješenjem Uprave za kulturna dobra Crne Gore proglašavaju se za nosioce Nematerijalnog kulturnog dobra „Tradicionalne igre kolašinskog kraja“ i pod zaštitom su države. Riječ je o 14 starih crnogorskih kola koja se izvode samo uz pjesmu ili ritam koraka. Po tome su jedinstveni čak i u svijetu. Do tih igara došlo se višegodišnjim intervjuisanjem starijeg sloja stanovništva kolašinske regije. Slušajući i analizirajući kazivanja, revitalizovali su blizu 40 starih igara i nebrojeno mnogo pjesama.

  Osnivači su i Etno-kampa, međunarodne studijske istraživačke laboratorije na kojoj svake godine od prvog do sedmog avgusta učestvuju studenti i profesori muzike i igre i razmjenjuju svoja znanja i iskustva. Tada Kolašin postaje svojevrsna istraživačka prijestonica u sferi folklora.

  Dobitnici su Spomen-medalje SUBNORA, Povelje časopisa „Komuna“ za Doprinos razvoju kulturne baštine Crne Gore i Prve nagrade za najbolju opštinsku praksu u Crnoj Gori.

  Ženska pjevačka grupa KUD-a poslednja je formalna pjevačka grupa u Crnoj Gori koja izvodi starinsko, skoro izobičajeno, pjevanje „na glas“. Čine je djevojčice iz osnovne i srednje škole iz Kolašina. One su i pobjednice najjačeg regionalnog takmičenja u tradicionalnom pjevanju – Negotinskog vokalnog etno-festivala, gdje su postale prva amaterska grupa koja je pobijedila u gotovo profesionalnoj konkurenciji učenika i studenata sa etnomuzikoloških smjerova.

  Društvo je učestvovalo na mnogobrojnim međunarodnim festivalima folklora od kojih se izdvajaju Francuska, Bugarska, Portugal, Grčka, Turska, Rumunija, Mađarska i Švajcarska.

  U sastavu KUD-a, pored izvođačkih ansambala, funkcioniše i škola tradicionalnih igara za najmlađe, te muška i ženska pjevačka grupa.

  Rukovodilac KUD-a je Davor Sedlarević, diplomirani specijalista vaspitač za tradicinalne igre.

       Internet centar

  Internet centar raspolaže sa opremom kojom korisnicima može pružiti usluge štampanja, kopiranja, skeniranja i kucanja tekstova.

  Prostor se može koristiti za kurseve računara, kurseve stranih jezika i drugih aktivnosti koji su u korist građana Kolašina i turista.

       Služba za scensku i bioskopsku djelatnost

 • Mala sala Centra za kulturu sa 40 mjesta za sjedenje, pogodna je za organizovanje sastanaka, seminara i prezentacija.

 • Hol zgrade je u upotrebi za događaje koji nijesu naročito tehnički zahtjevni poput nekih izložbi, promocija, predavanja i radionica. Prostorije Centra za kulturu dostupne su svim građanima Kolašina, svim udruženjima, institucijama i pojedincima za organizaciju seminara, sastanaka i sl.